Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mé knihy

Anotace k jednotlivým knihám, které již byly vydány.

V knihkupectvích lze tyto knihy nalézt již jen vzácně. Větší šance může být v antikvariátech. Informace a objednávky na jaromír.kozak@gmail.com.

Křesťanská kniha mrtvých (Avatar 1994)

Obrazek 

Významná památka duchovní literatury, která je hlavně sbírkou svatých jmen. Zachovala se v Etiopii. Text je obsažen i v pozdější publikaci Etiopská kniha mrtvých. Pan Eduard Tomáš ověřil, že mantry jsou stále aktivní.

 

 

 

Životopis svatého Issy (Avatar 1994 a 2007)

 

Mimořádně významný text, z pasáží týkajících se Ježíšova životě uvedených v knihách v klášteře Hemis v Kašmíru sestavil N. Notovič. Popisuje "ztracené roky", které Ježíš prožil na cestách a zejména v severní Indii.

První vydání je brožované, druhé vázané a opravené.

 

 Egyptská kniha mrtvých (Eminent 2001-2003)

 

Klíčové dílo egyptské i světové duchovní literatury, které bylo rekonstruováno do původní podoby na základě mnoha papyrů a vyšlo v nejúplnější podobě v celosvětovém měřítku.

Vyšlo ve třech svazcích. První obsahuje úvodní studii a dějové kapitoly, druhý modlitby a amulety a třetí je relativně samostatným barevným průvodcem k celému dílu. Zde je i rejstřík k celému dílu a překlad Fájjúmského papyru – unikátní mapy záhrobí.
Pro srovnání rekonstrukce a konkrétní památky jsem zpracoval ještě Aniho papyrus (viz díle).  

 

Hermetismus (Eminent 2002)

 
Souborné vydání všech hermetických knih a doložení jejich egyptského východiska. Tyto hermetické spisy představují filozofii mimořádné hloubky. Nejdůležitější z nich jsou:

Corpus hermeticum (Je to soubor 19 textů.)
Asklépius

Definice Herma Trismegista pro Asklépia

Stobaeus

O duši

 

 

Spiritismus (Eminent 2003)

Je to vlastně encyklopedie, která shrnuje vše, co bylo možno získat o českém spiritistickém hnutí, jež je jedinečným jevem i v celosvětovém měřítku a zahraniční spiritismus vysoce překračovalo. Jsou zde zkoumány i jeho kořeny, funkční model a dopad, který mělo na české dějiny. Kniha obsahuje podrobné dějiny spiritismu v českých zemích a mezi česky mluvícími lidmi na celém světě a posléze i na Slovensku, kam se český spiritismus přenesl po vzniku Československé republiky. Součástí je i mnoho dokumentárního materiálu a popis více než 100 unikátních případů (například vypátrání trosečníků ze vzducholodi Italia českým médiem), včetně biografické příručky literatury se vztahem ke spiritismu.

 

 

 

Etiopská kniha mrtvých (Eminent 2004)

Křesťanská kniha mrtvých a dalších devět spřízněných textů, týkající se života po smrti. Většinou spadá do křesťanství, ovšem jen zde se zachovala a přežila čistky římské církve. Jsou tedy významné pro poznání transpersonální problematiky i pro původní podobu křesťanství.

Psychoenergetika - Léčba životní silou (Eminent 2005)

 

 

Obsahuje komplexní systém psychoenergetické léčby, který rozvíjí revoluční objevy Wilhelma Reicha.

Je to první svazek v edici Svět léčitelství. Další svazky jsou zamýšlené.

 

 

  

 

Esoterický Egypt I + II (Eminent 2005-6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jde o překlad knihy Johna Anthonyho Westa, který je však rozšířen o autorský text v poměru 1:1. Je to nejpodrobnější průvodce starým Egyptem, nabízející pohled na mnoho stránek, které jsou opomíjené.

 Tajemné v českých kronikách (Fontána 2005)

Soubor 296 mnohdy unikátních případů paranormálních jevů z českých kronik, doplněný komentáři.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahlédnutí za oponu smrti (Fontána 2006)

Obsahuje více než padesát unikátních zpráv ze starých pramenů o klinické smrti. Z jejich celkového zhodnocení vyplývá, že pohled moderní medicíny na tento jev je příliš omezující a vlastně i život ohrožující, protože přirozená klinická smrt trvá typicky 2–3 dny a domněnka, že jedince v klinické smrti lze bez úhony vzkřísit do pěti minut, tedy není opodstatněná. Je zde uvedena i celková studie jevu a vysvětlení, co rozhoduje o tom, bude-li mozek poškozen, nebo ne. Je zde představeno i užívání nekromanteonů – podzemních svatyň, kde byli ve starých dobách zasvěcovaní uváděni do umělé klinické smrti.

Za všechny případy možno uvést:

Příběh Éra z Pamfýlie (12 dní)

Aridaeova vize (3 dny)

Vize svatého Furseje (noc)

Pouť rytíře Oweina (1 den?)

Vidění mnicha z Eynshamu (2 dny)

Vize Turchilla z Tunstedu (2 dny)

Jiříkovo vidění (1 den)

 Dom Calmet - Pojednání o upírech (Fontána 2006)

Dom Augustin Calmet napsal v polovině 18. století unikátní dílo, jímž se mimoděk stal průkopníkem výzkumu klinické smrti. Překlad knihy je doplněn studií o autorovi a jeho díle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aniho papyrus - Nejkrásnější Egyptská kniha mrtvých (Volvox Globator 2006)

 

 

Vydání nejkrásnější Egyptské knihy mrtvých v úplné reprodukci s překladem. Poměrně dobře čitelné písmo papyru umožňuje, aby originál sloužil i jako čítanka v rámci kurzu egyptštiny (viz Egyptština – jazyk bohů).

 

 

 

 

 

 

Průvodce poutníka na cestě za nejzazším cílem (Volvox Globator 2007)

Překlad významného duchovního díla Azíze bin Mohammeda Nafásího s úvodem do muslimské gnóze – súfismu.

Edice Religio 1

 

 

 

 

 


 

 


Diwan Abatur (Abaturův svitek), totiž Mandejská kniha mrtvých (Volvox Globator 2009)

 

Kniha je studií mandejské komunity – jediných gnostiků, kteří přežívají nepřetržitě od starověku, a seznamuje s jejich pozoruhodným odkazem.

Kromě toho obsahuje překlad jednoho z jejich nejpozoruhodnějších duchovních děl – Diwan Abatur, které srovnává s Egyptskou knihou mrtvých.

Edice Religio 5

 

 

 

 Pistis Sofie (Onyx 2007)

Překlad a výklad mimořádně cenného zdroje, který obsahuje Ježíšovy rozpravy s učedníky v minimálně zkreslené podobě pozdějšími redakcemi a dává nám nahlédnout do jeho skutečného učení. Protože Ježíš vychází z nauk egyptských chrámových škol, je toto dílo i skvělým klíčem k pochopení jejich nauk.

Kniha je druhým svazek trilogie shrnující zachované a známé texty Ježíšova učení (viz Knihy o IEOU a Ježíšova moudrost).

 

 Knihy o IEOU (Onyx 2009)

 

 

Naprosto unikátní spis, který obsahuje nauku o IEOU, jak ji Ježíš přednášel učedníkům. Je dokonce možné, že je autorem této knihy.

Je to první svazek cyklu o Ježíšově nauce o Světle (druhý viz Pistis Sofie a třetí Ježíšova moudrost).

 

 

 

 

 Jiříkovo vidění (Onyx 2007)

Moderní vydání zážitku uměle navozené klinické smrti rytíře Jiříka (polovina 14. století). Tento text patřil v Čechách k nejpopulárnějším, ale díky propagačnímu zneužití byl považován v pozdějších dobách za fikci. Na tom se podílel i J. K. Tyl, který příběh přepsal jako pohádku. Rytíř Jiřík i všechna místa, jimiž prošel, jsou však skutečná a jeho zážitek odpovídá jiným prožitkům klinické smrti (srovnej Nahlédnutí za oponu smrti).

 

 

 Egyptština - jazyk bohů - 1 gramatika (Onyx 2008, Imhotep triumfans 2010-2017)

První gramatika hieroglyfické egyptštiny na českém trhu. Svým rozsahem a podrobností překonává jakoukoli zahraniční analogickou publikaci. Egyptskou gramatiku představuje jako dokonale logickou skládačku, takže jí lze lépe ovládnout než bylo dosud možné. Kromě dalších novátorských počinů vyvrací tvrzení, že egyptština nepsala samohlásky. Obsahuje i doluštění egyptštiny a představuje ji v její plné fonetické podobě.

Je to první svazek souboru kurzu egyptštiny.

 

 

Další svazky kurzu zahrnují, úplný egyptsko-český a česko-egyptský slovník, čítanku (ta představuje kolem 300 textů v originále ze všech dynastií v počtu, jak odpovídá jejich vládě a významu) a učebnici. Ta je určena pro samostudium (je doplněna klíčem ke cvičením) i práci s učitelem.

Pouť úskalími bytí (Imhotep triumfans 2017)

 

Kronika mé rodiny a mé paměti. Bohatě ilustrováno, s rodokmenem zahrnujícím 380 osob a 153 rodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před zrozením Adama (Imhotep triumfans 2013)

Zapomenuté a zcela nedoceněné dílo Jacka Londona. Hrdina této povídky si již jako dítě vzpomínal na existenci jako raný opočlověk. Během let se jednotlivé epizody složily do celého plastického obrazu uplynulého života. Příběh má všechny rysy autentických spontánních vzpomínek dětí. Po více než sto letech je možné Londonův popis potvrdit na základě moderních paleontologických objevů. V době, kdy byl příběh napsán nebyly tyto poznatky známé a Londonova tvrzení se z hlediska tehdejších představ musely dokonce zdát nepravděpodobnými.

Příběh Arda Virafy, aneb Zoroastrijská kniha mrtvých (Imhotep triumfans 2013)

Tato kniha mrtvých je dodnes součástí posvátných knih zoroastrijců. Podává cenné svědectví o tom, že náboženství bylo formulováno na podkladu informací, které byly získány v záhrobí. Zoroastrijcům je měl přinést Arda Virafa, nejspravedlivější z nich, který zůstal sedm dní v klinické smrti. Kniha je doplněna mou úvodní studií.

 

 

 

 

Jasnovidnost ve službách militarismu (Imhotep triumfans 2013)

 

Unikátní svědectví, které podává Karel Hejbalík o době svého působení na Slovensku v roce 1919. Zde dosáhl pozoruhodných výsledků s hypnózou, jíž se naučil z knih Karla Sezemského. Rozvinul metodu dálkové špionáže pomocí hypnotizovaného subjektu. Knihu původně vydal a patrně dal do publikovatelné podoby Karel Sezemský. Tato metoda o padesát let později zaujala Američany a rozvinuli ji dále do dnešního remote viewingu. (I tento název je pouhým překladem Hejbalíkovy metody). Dnes jej využívají ke špionáži v nehypnotické podobě. Kniha je doplněna mou úvodí studií.

Záhada ukřižování, Ježíš a eseni (Imhotep Triumfans 2017)

 

Základem knihy je unikátní dokument, který má pocházet z fondů Alexandrijské knihovny Dopis staršího obce esenské o životě Ježíše. Měl vzniknout sedm let po Ježíšově ukřižování. Popisuje Ježíšovo působení v řádu esenů a přináší řadu překvapivých informací. V doprovodné studii je popisované konfrontováno s historickou skutečností. Je zde řešena otázka vztahu Ježíše a Máří Magdaleny (o němž se v Dopisu též vypráví), otázka Ježíšova dvojčete a jak to bylo s ukřižováním doopravdy.

 

Roger Josef Boskovič: Teorie přírodní filozofie sjednocená na jediný v přírodě existující zákon (Imhotep triumfans 2016)

Zcela mimořádné dílo, které předběhlo svou dobu o minimálně tři sta let. Autor již v polovině 18. století, díky svým mimořádným rozumovým schopnostem, došel k pochopení jednoty svět a ten se pokusil jako první popsat jedinou teorií, která by vysvětlovala všechny jevy. Čím dál tím více se ukazuje, že jeho přístup byl správný a teorie potřebuje jen dokončit, protože v době jejího vzniku nebyly nejmenší prostředky jak ji ověřit. Kniha je doplněna o informace o autorovi a jeho díle. Dále obsahuje mou úvodní studii a poznámky.